Hyr ytfräs i Stockholm

Osäker på om du behöver en ytfräs eller något annat tillbehör när du hyr minigrävare? Kontakta oss så guidar vi dig rätt!

 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Säker och avlastande arbetsmiljö
 • Man slipper damm och ljud vid blästringsarbete
 • Undviker arbetsskador och förslitningar som vid manuell slipning utförs vid dålig och osäker arbetsmiljö
 • Snabb borttagning av tjära
 • Snabbare montering och färdigställande
 • Kort entreprenadtid
 • Högre kvalitet
 • Mer tjära borttaget från vägg
 • Förbättrar fuktvandringen genom väggen
 • Jämn yta att sätta isoleringen emot
 • Klarar lätt gällande krav från isoleringsleverantörer

Hyr Min Maskin på Instagram

Kom igång

Boka maskin idag

Boka en maskin direkt via vår webb.