Att köra minigrävare

Tips & Råd lär dig köra minigrävare

Att köra minigrävare innebär i första hand att tänka på säkerhet för dig själv och din omgivning.

Nedan följer ett antal tips som kan vara värdefulla att känna till.

 • Innan du påbörjar ditt arbete är det viktigt att du bekantar dig med hur grävmaskinen fungerar. Använd säkerhetsbälte och testa samtliga funktioner i lugn och ro. Efter start av minigrävaren fäller du ned säkerhetsspärren som aktiverar hydraliken. Denna spärr sitter på vänster sida och har ett eget handtag.
 • Vänster joystick har fyra lägen. höger eller vänster riktning styr hyttens rotation 360 grader åt valt håll. För du joysticken fram/bakåt styr du främre stickan fram eller tillbaka.
 • Höger joystick har också fyra lägen. Framåt för bommen nedåt. Bakåt för bommen uppåt. Spaken åt vänster styr skopans rörelse mot dig(stänger) och joystick till höger för skopan från dig(öppnar).
 • Schaktbladet styrs med spaken som finns på höger sida bakom höger joystick. Schaktbladet skall med fördel vara nedfällt vid grävning vilket ger en god stabilitet. Rekommendation är att se till att hytten är placerad med schaktbladet framför sig vid grävning.
 • Gasreglas finns på vänster eller höger sida bakom Joystick beroende på märke av grävmaskin. Gasen styr minigrävarens hastighet vid transport samt hydralkraft.
 • Larvbandens reglage är placerade mitt i förarhytten med fäste från golvet. Om schaktbladet är framför hytten förs reglagen framåt och minigrävaren åker framåt. För reglagen mot dig och maskinen backar. Viktigt är att veta vad som är fram och bak. Schaktbladet hjälper till att veta vad som är fram och bak.
 • På golvet finns ett antal fotpedaler. Höger fotpedal styrs bomleden som fäster vid hytten. Detta betyder att bommen kan röra sig till vänster respektive höger när hytten står still. Detta är speciellt användbart vid begränsat utrymme eller vid dräneringar.
 • Vänster fotpedal styr redskapshydralik tex hydraulisk planeringsskopa (tilt), hydraulhammare mm.
 • När du bekantat dig med maskinens funktioner och reglage är det dax att tänka på säkerheten. Se till att alltid planera ditt arbete nogrannt. Planera var du börjar gräva och visualisera maskinens väg över arbetsområdet.
 • Tänk på hur grävmaskinen står stadigt i samband med grävningen. Grävmaskinen kan välta och åstadkomma omfattande skador om detta ej beaktas.
 • Se till att alla eventuella personer som är närvarande är på behörigt avstånd från grävmaskinen vid grävningen.
 • Minigrävare är relativt små men de är starka och kan åstadkomma skador vid oaktsamhet.
 • Kontrollera med berörda parter var ledningar och rör är placerade för att undvika överaskningar och skador.
 • Läs bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter om du är osäker på något i samband med ditt arbete.

Här finns en beskrivning vad de olika skoporna och utrustning används till. 

Lycka till med ditt grävande och titta gärna igenom filmklippet nedan.

Mvh

Hyr Min Maskin

Frågor & svar.

 Handhavande av minigrävare, hur fungerar spakarna?

Byte av skopa på grävmaskinen.

Breddning av larvband?

Montering av larvband om oturen är framme!

att köra grävmaskin

att köra minigrävare